Cross Ash Primary School/Ysgol Gynradd

Cross Ash Primary School

The pupils will be presenting several items from their school Eisteddfod.

Some of these performances were selected for entering the cluster and natioanl Eisteddfods.

There will be a variety of Welsh poetry and musical items.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bydd disgyblion Ysgol Gynradd Cross Ash yn cyflwyno sawl eistern o Eisteddfod eu hysgol.

Yna dweiswyd rhai o’r perfformiadau hyn i’w cystadlu ar gyfer Eisteddfodau clwstwr a chenedlaethol.

Bydd amrywiaeth p farddoniaeth Gwmraeg ac eitemau cerddorol