FESTIVAL DATES: 29th & 30th June 2019

Digwyddiadau Cymraeg Gŵyl Gelfyddydau’r Fenni

Digwyddiadau Cymraeg Gŵyl Gelfyddydau’r Fenni

Bydd Menter Iaith BGTM a Gŵyl Gelfyddydau’r Fenni yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau Cymraeg dros benwythnos yr Ŵyl. Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal yng Nghanolfan y Degwm (Tithe Barn) ger Priordy’r Santes Fair. Bydd manylion llawn am ddigwyddiadau Cymraeg ar gael ar wefan a thudalen Facebook Menter Iaith BGTM. www.menterbgtm.cymru

 

Abergavenny Arts Festival Welsh Language Events

Menter Iaith BGTM (the local Welsh language initiative) and Abergavenny Arts Festival will organise a series of Welsh language events during the Festival. The events will be held at the town’s Welsh Language Centre at the Tithe Barn, adjacent to St Mary’s Priory. Full details of the events will be available in due course on the Menter Iaith BGTM website and Facebook page. www.menterbgtm.cymru

Artists Events

Digwyddiadau Cymraeg Gŵyl Gelfyddydau’r Fenni Sunday Dydd Sul
June 30, 2019
10.00
Tithe Barn, Abergavenny
Close Menu