Digwyddiadau Cymraeg Gŵyl Gelfyddydau’r Fenni Sunday Dydd Sul

June 30, 2019
10:00
Tithe Barn, Abergavenny

Welsh Language Events

Menter Iaith BGTM (the local Welsh language initiative) and Abergavenny Arts Festival will organise a series of Welsh language events during the Festival. The events will be held at the town’s Welsh Language Centre at the Tithe Barn, adjacent to St Mary’s Priory. Full details of the events are on the Menter Iaith BGTM website and Facebook page. www.menterbgtm.cymru

Digwyddiadau Cymraeg Gŵyl Gelfyddydau’r Fenni

Bydd Menter Iaith BGTM a Gŵyl Gelfyddydau’r Fenni yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau Cymraeg dros benwythnos yr Ŵyl. Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal yng Nghanolfan y Degwm (Tithe Barn) ger Priordy’r Santes Fair. Bydd manylion llawn am ddigwyddiadau Cymraeg ar gael ar wefan a thudalen Facebook Menter Iaith BGTM. www.menterbgtm.cymru

We have decided to hold all our events on the Sunday in order to avoid a clash with the Gwyl y Plant folk dancing festival and the Abergavenny Eisteddfod, both of which will be held on the Saturday.

Craft Session

Ukelele Workshop

The Gentle Good

Event Location

Event Artists

No data was found